Play audio
Replay audio

Stad van Nederland

Posted 7 years ago / Sound Design

Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) is in 2012 heropend als ‘nationaal museum voor architectuur’. Niet meer alleen gericht op het professionele werkveld, maar ook het brede publiek. De verandering is duidelijk zichtbaar in de nieuwe permanente tentoonstelling Stad van Nederland, waarbij verschillende meningen van Nederlanders over onze stadse gebouwen als leidraad is genomen.

De tentoonstelling richt zich op de Nederlandse stad, met al zijn aspecten. Historische centra, VINEX-wijken, bedrijventerreinen. Ze komen allemaal aan bod. Onderweg hoor je de verhalen van bewoners en hoe zij de stad ervaren. Niet alles is positief, maar dat maakt ook de Stad van Nederland herkenbaar: iedereen heeft wel een mening over de stad.

Stad van Nederland is een audiovisueel spektakel. Via een gang met beelden en geluiden van polder en stad wordt de bezoeker geleid naar een tentoonstelling met maquettes van beroemde gebouwen als de Van Nellefabriek, het ING House en De Bazel. Het tweede gedeelte toont ook maquettes, maar nu in kijkdozen. De tentoonstelling eindigt met een kijkje in de toekomst: ontwerpen die nog niet gerealiseerd zijn worden geprojecteerd op wanden.

Voor Stad van Nederland heeft C72 de multitrack-geluidsontwerpen ontwikkeld en gemaakt, dit in opdracht van HollandCentraal. De verschillende ruimtes van de tentoonstelling zijn elk voorzien van een uniek sound design, die je meevoeren op een spannende reis naar de toekomst van architectuur.